• INWESTOR

    Firmus Group jest grupą spółek deweloperskich
    prowadzących inwestycje na Środkowym Pomorzu – w Mielnie, Koszalinie i okolicach.

FIRMUS GROUP

Grunty Firmus przeznaczone pod inwestycje przekraczają 2 000 000 m2 z potencjałem zagospodarowania terenu pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe przewyższającym 1 mln m2

Grupa zgromadziła w swym portfelu atrakcyjne tereny budowlane o powierzchni przekraczającej 2 mln m kw., co pozwala zrealizować zabudowę usługową, hotelową i mieszkaniową o łącznej powierzchni 1 mln m kw. Swój potencjał Grupa powiększała od 2000 roku, nabywając grunty i przygotowując je pod potrzeby budownictwa. Obecnie dysponuje zasobami, które lokują ją wśród posiadaczy najrozleglejszych nieruchomości nad polskim Bałtykiem.

AZURE

Luksusowy budynek mieszczący blisko 100 apartamentów.

DUNE RESORT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. t

REZYDENCJA PARK

Luksusowy budynek mieszczący blisko 100 apartamentów.

BEACH CITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. t

PARTNERZY

OPERATOR WYNAJMU
GENERALNY WYKONAWCA
BANK FINANSUJĄCY